มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์เข้ายืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ TCAS ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 3.5 กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้

คำค้นหา ให้ระบุ รหัสประจำตัวสอบ หรือ ชื่อ(บางส่วนโดยไม่ต้องใส่คำนำหน้านาม) หรือ นามสกุล(บางส่วน)
คำค้นหา
ผู้ผ่านสามารถยืนยันสิทธิ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 14-16 มิถุนายน 2561

รหัสผ่านสำหรับยืนยันสิทธิ์ คือ รหัสประจำตัวในวันรับสมัคร