มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติตามระบบรับสมัคร TCAS ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

!! คลิก เพื่อดาวน์โหลดประกาศ !!
!! ห้องสอบสัมภาาณ์ ของผู้ยืนยันสิทธิ์ !!

คำค้นหา ให้ระบุ รหัสประจำตัวประชาชน หรือ ชื่อ(บางส่วนโดยไม่ต้องใส่คำนำหน้านาม) หรือ นามสกุล(บางส่วน)
คำค้นหา
 
ผู้ผ่านคุณสมบัติสามารถยืนยันสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 1-3 มิถุนายน 2561