มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์เข้าระบบยืนยันสิทธิ์ TCAS 62 รอบที่ 1/1 รับตรงใช้ความสามารถพิเศษ (Portfolio) ปีการศึกษา 2562

คำค้นหา ให้ระบุ รหัสประจำตัวสอบ หรือ ชื่อ(บางส่วนโดยไม่ต้องใส่คำนำหน้านาม) หรือ นามสกุล(บางส่วน)
คำค้นหา

   - ผู้ผ่านสัมภาษณ์ต้องสมัครลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ TCAS62 ได้ตั้งแต่บัดนี้ และดำเนินการยืนยันสิทธิ์ ในวันที่ 30-31 มกราคม 2562

สมัครเข้าใช้งานระบบยืนยันสิทธิ์ TCAS62

   - ประกาศผลการยืนยันสิทธิ์และบันทึกข้อมูลรายงานตัว ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.00 น.