มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1/1 รับตรงใช้ความสามารถพิเศษ (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2562

!!ดาวน์โหลดแผนที่ !!..มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช..!!

คำค้นหา ให้ระบุ รหัสประจำตัวสอบ หรือ ชื่อ(บางส่วนโดยไม่ต้องใส่คำนำหน้านาม) หรือ นามสกุล(บางส่วน)
คำค้นหา