มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เข้าเป็นนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

 


สอบสัมภาษณ์วันที่ 11 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-15.00 น.


ติดต่อสอบถาม โทร. 075-809868, 075-392043


ดาวน์โหลด ประกาศ/ห้องสอบคำค้นหา ให้ระบุ รหัสประจำตัวสอบ หรือ ชื่อ(บางส่วนโดยไม่ต้องใส่คำนำหน้านาม) หรือ นามสกุล(บางส่วน)
คำค้นหา