มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รอบ 5 (Direct NSTRU) ปีการศึกษา 2566


*** สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์ เวลา 09.00-12.00 น.

ติดต่อสอบถาม โทร. 075-845527

คำค้นหา ให้ระบุ รหัสประจำตัวสอบ หรือ ชื่อ(บางส่วนโดยไม่ต้องใส่คำนำหน้านาม) หรือ นามสกุล(บางส่วน)
คำค้นหา