มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ประกาศห้องสอบ ผู้สมัครสอบเข้าเป็นนักศึกษา รอบที่ 1/2 (โควตา) ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562

คำค้นหา ให้ระบุ รหัสประจำตัวสอบ หรือ ชื่อ(บางส่วนโดยไม่ต้องใส่คำนำหน้านาม) หรือ นามสกุล(บางส่วน)
คำค้นหา