มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์เข้าระบบยืนยันสิทธิ์ TCAS 62 รอบที่ 2/1 รับตรง ปีการศึกษา 2562


   - ผู้ผ่านสัมภาษณ์ต้องสมัครลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ TCAS62 ได้ตั้งแต่บัดนี้ และดำเนินการยืนยันสิทธิ์ รอบ 2 ในวันที่ 24-25 เมษายน 2562

สมัครเข้าใช้งานระบบยืนยันสิทธิ์ TCAS62 ของ ทปอ.

   - ประกาศผลการยืนยันสิทธิ์และบันทึกข้อมูลรายงานตัว ในวันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป

   - รายงานตัว วันที่ 3 พฤษภาคม 2562


คำค้นหา ให้ระบุ รหัสประจำตัวสอบ หรือ ชื่อ(บางส่วนโดยไม่ต้องใส่คำนำหน้านาม) หรือ นามสกุล(บางส่วน)
คำค้นหา
!!! ดาวน์โหลด !!! ประกาศ/กำหนดการยืนยันสิทธิ์
*** สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องเข้าระบบยืนยันสิทธิ์ทุกคน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ในสาขานั้นๆ ***

กำหนดการยืนยันสิทธิ์ รอบ 2 ในวันที่ 24-25 เมษายน 2562
!!! ดาวน์โหลด !!! ประกาศ ค่าใช้จ่ายเบื้องต้น ในการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562