มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษาภาคพิเศษ โครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

กำหนดการรายงานตัว

รายงานตัววันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น.

รายงานตัว ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ดาวน์โหลดประกาศ การรายงานตัว


ประกาศ ห้องสอบภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ นักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) รุ่น 60 ปีการศึกษา 2560

คำค้นหา ให้ระบุ รหัสประจำตัวสอบ หรือ ชื่อ(บางส่วนโดยไม่ต้องใส่คำนำหน้านาม) หรือ นามสกุล(บางส่วน)
คำค้นหา