มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ นักศึกษาภาคปกติ รอบ 1-2 คัดเลือกตรง (Direct NSTRU) ปีการศึกษา 2563

คำค้นหา ให้ระบุ รหัสประจำตัวสอบ หรือ ชื่อ(บางส่วนโดยไม่ต้องใส่คำนำหน้านาม) หรือ นามสกุล(บางส่วน)
คำค้นหา

- ดาวน์โหลดประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุนยกเว้นค่าเล่าเรียน และห้องสอบสัมภาษณ์ทุน

   1.ผู้ผ่านการคัดเลือกทุกคน เข้าสอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น.

   2.ผู้ผ่านการคัดเลือกประเภททุนยกเว้นค่าเล่าเรียน เข้าสอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 13.00 - 15.00 น.

   หมายเหตุ : ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ที่ติดสอบ B-NET หรือ I-NET ให้ติดต่อ 075-809868 ภายในวันที่ 16 มกราคม 2563