คำถามทั้งหมด
    การเข้ารหัสผ่านลงทะเบียนไม่ได้ . . .[ จาก :นักศึกษา . . . เมื่อ : 24/07/2015 ยังไม่ตอบ ]
    การเข้ารหัสผ่านลงทะเบียนไม่ได้ . . .[ จาก :นักศึกษา . . . เมื่อ : 24/07/2015 ยังไม่ตอบ ]
    เข้าเรียน . . .[ จาก :กศ.บป . . . เมื่อ : 23/07/2015 ยังไม่ตอบ ]
    การลงทะเบียนเรียน . . .[ จาก :วัชรากร คุระจอ . . . เมื่อ : 23/07/2015 ยังไม่ตอบ ]
    ลืมรหัสนักศึกษาค่ะ . . .[ จาก :วรรณี บูญช่วย . . . เมื่อ : 23/07/2015 ยังไม่ตอบ ]
    ลงทะเบียน . . .[ จาก :นายณรงค์ศักดิ์ . . . เมื่อ : 22/07/2015 ยังไม่ตอบ ]
    ยังไมได้รับใบประกาศณียบัตรปริญญาตรี . . .[ จาก :ศิษยืเก่าราชพัด . . . เมื่อ : 21/07/2015 ยังไม่ตอบ ]
    การสอบเข้าศึกษา . . .[ จาก :ก้านกล้วย . . . เมื่อ : 20/07/2015 ยังไม่ตอบ ]
    การย้ายระหว่างราชภัฏด้วยกัน . . .[ จาก :นักศึกษาปี3 . . . เมื่อ : 19/07/2015 ยังไม่ตอบ ]
    ลงทะเบียนเรียนวิชาอีื่นแทนวิชาเดิม . . .[ จาก :รหัส 54 . . . เมื่อ : 18/07/2015 ยังไม่ตอบ ]
    รหัสผ่าน . . .[ จาก :จักรพงค์ ทองบุญ . . . เมื่อ : 17/07/2015 ยังไม่ตอบ ]
    ตรวจสอบเอกสาร . . .[ จาก :นงลักษณ์ . . . เมื่อ : 14/07/2015 ยังไม่ตอบ ]
    เกรดเทอม 3 . . .[ จาก :นศ. . . . เมื่อ : 14/07/2015 ยังไม่ตอบ ]
หน้าที่ =>  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] ...  กำลังแสดงหน้าที่ 4
 

Fatal error: Call to a member function close() on a non-object in c:\Apache\htdocs\oasis\board_ask.php on line 225