คำถามทั้งหมด
    จำรหัสผ่านไม่ได้ . . .[ จาก :นายศราวุธ พูนน . . . เมื่อ : 10/12/2014 ยังไม่ตอบ ]
    โควตา . . .[ จาก :ปัทวี บุญย์ศิล . . . เมื่อ : 10/12/2014 ยังไม่ตอบ ]
    การขอผ่อนผันสอบ ภาคเรียน 1/2557 . . .[ จาก :อภิสิทธิ์ ศุภพง . . . เมื่อ : 08/12/2014 ยังไม่ตอบ ]
    ขอรับใบปริญญาบัตร . . .[ จาก :นักศึกษา รหัส 5 . . . เมื่อ : 08/12/2014 ยังไม่ตอบ ]
    ขอหลักฐานวุฒิการศึกษา . . .[ จาก :นายสุรศักดิ์ โ . . . เมื่อ : 08/12/2014 ยังไม่ตอบ ]
    บัตรนักศึกษาของธนาคารกสิกรไทย . . .[ จาก :ภัทราภรณ์ หนูจั . . . เมื่อ : 03/12/2014 ยังไม่ตอบ ]
    บัตรนักศึกษาใหม่ . . .[ จาก :นักศึกษา55 . . . เมื่อ : 02/12/2014 ยังไม่ตอบ ]
    ขอลงเรียนวิชาที่ติด E ของ ปีเทอม 1 . . .[ จาก :จักรกพงศ์ ราษฎร . . . เมื่อ : 02/12/2014 ยังไม่ตอบ ]
    เกียรตินิยม . . .[ จาก :ทิวากร . . . เมื่อ : 01/12/2014 ยังไม่ตอบ ]
    การโอนผลการเรียน . . .[ จาก :นายวรารัฐ พินธุ . . . เมื่อ : 01/12/2014 ยังไม่ตอบ ]
    เกรด . . .[ จาก :รหัส54 . . . เมื่อ : 01/12/2014 ยังไม่ตอบ ]
    เกรด . . .[ จาก :sirikhwan . . . เมื่อ : 01/12/2014 ยังไม่ตอบ ]
    การอนุมัติวุฒิการศึกษา . . .[ จาก :ซูบารียะ ยูโซะ . . . เมื่อ : 30/11/2014 ยังไม่ตอบ ]
หน้าที่ =>  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] ...  กำลังแสดงหน้าที่ 4
 

Fatal error: Call to a member function close() on a non-object in c:\Apache\htdocs\oasis\board_ask.php on line 225