คำถามทั้งหมด
    การรับเข้าศึกษาต่อ . . .[ จาก :ดวงกมล . . . เมื่อ : 19/08/2015 ยังไม่ตอบ ]
    โอนหน่อยกิต . . .[ จาก :นักศึกษา 58 . . . เมื่อ : 16/08/2015 ยังไม่ตอบ ]
    โอนหน่อยกิต . . .[ จาก :นักศึกษา 58 . . . เมื่อ : 16/08/2015 ยังไม่ตอบ ]
    รับใบสำเร็จการศึกษา . . .[ จาก :กศ.บป .รหัส 54 . . . เมื่อ : 15/08/2015 ยังไม่ตอบ ]
    รับใบสำเร็จการศึกษา . . .[ จาก :กศ.บป .รหัส 54 . . . เมื่อ : 15/08/2015 ยังไม่ตอบ ]
    การได้รับใบจบ นศ.เทอม3/57 . . .[ จาก :นางสาวยาใจ ลักษ . . . เมื่อ : 11/08/2015 ยังไม่ตอบ ]
    วันที่สภาอนุมัติ ขอจบการศึกษา . . .[ จาก :นันทอกานต์ หนูน . . . เมื่อ : 11/08/2015 ยังไม่ตอบ ]
    ขอผ่อนผันการชำระเงินค่าลงทะเบียนภาคเรียนที่ 3/2557 . . .[ จาก :เบ็ญจวรรณ สมบู . . . เมื่อ : 08/08/2015 ยังไม่ตอบ ]
    ตรวจสอบบันทึกการผ่านกิจกรรม . . .[ จาก :นักศึกษานิติศาส . . . เมื่อ : 06/08/2015 ยังไม่ตอบ ]
    การขอเปิดซัมเมอร์ . . .[ จาก :น.ส.นันทยพร กุม . . . เมื่อ : 05/08/2015 ยังไม่ตอบ ]
    การรักษาสภาพนักศึกษา . . .[ จาก :เกศิณี มีบุญมา . . . เมื่อ : 04/08/2015 ยังไม่ตอบ ]
    ต้องการลงเรียนภาษาอังกฤษ 3 . . .[ จาก :มะรอซาลี . . . เมื่อ : 31/07/2015 ยังไม่ตอบ ]
    รับปริญญา . . .[ จาก :นักศึกษา . . . เมื่อ : 31/07/2015 ยังไม่ตอบ ]
หน้าที่ =>  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] ...  กำลังแสดงหน้าที่ 4
 

Fatal error: Call to a member function close() on a non-object in c:\Apache\htdocs\oasis\board_ask.php on line 225