คำถามทั้งหมด
    สอบถามการขอรับใบปริญญาบัตรเนื่องจากไม่ได้ไปรับ . . .[ จาก :นางสาวมัสวิน ดอ . . . เมื่อ : 01/11/2015 ยังไม่ตอบ ]
    การสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่1/2558 . . .[ จาก :น.ส.กัญญาพัชร . . . เมื่อ : 27/10/2015 ยังไม่ตอบ ]
    การชำระค่าเทอม . . .[ จาก :รัศมิ์ลภัส . . . เมื่อ : 20/10/2015 ยังไม่ตอบ ]
    การเข้าศึกษาต่อ . . .[ จาก :กศ.บป. . . . เมื่อ : 17/10/2015 ยังไม่ตอบ ]
    ใบแทนใบปริญญาบัตร . . .[ จาก :ameen . . . เมื่อ : 14/10/2015 ยังไม่ตอบ ]
    สอบปลายภาคป1วจก . . .[ จาก :ภาณุสิทธิ์ ตลึง . . . เมื่อ : 30/09/2015 ยังไม่ตอบ ]
    เมื่อไหร่เงินกู้ กยศ.จะเข้า . . .[ จาก :นักศึกษา . . . เมื่อ : 29/09/2015 ยังไม่ตอบ ]
    การโอนย้ายมหาวิทยาลัย . . .[ จาก :เด็กวค.ภูเก็ต . . . เมื่อ : 27/09/2015 ยังไม่ตอบ ]
    การขอใบ Transcript ใหม่ . . .[ จาก :นักศึกษาครุศาสต . . . เมื่อ : 18/09/2015 ยังไม่ตอบ ]
    รายละเอียดปริญญาโทแต่ละสาขา . . .[ จาก :มา . . . เมื่อ : 12/09/2015 ยังไม่ตอบ ]
    ขอใบปริญญาบัตรใหม่ . . .[ จาก :นายจำนงค์ กรดกา . . . เมื่อ : 08/09/2015 ยังไม่ตอบ ]
    การอนุมัตจบ และการขอทรานสคิป . . .[ จาก :ชาญณรงค์ ราชนิย . . . เมื่อ : 25/08/2015 ยังไม่ตอบ ]
    การลงทะเบียนเรียน . . .[ จาก :อมรรัตน์ หวังสุ . . . เมื่อ : 19/08/2015 ยังไม่ตอบ ]
หน้าที่ =>  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] ...  กำลังแสดงหน้าที่ 4
 

Fatal error: Call to a member function close() on a non-object in c:\Apache\htdocs\oasis\board_ask.php on line 225