คำถามทั้งหมด
    การลงเรียนซัอมเมอ . . .[ จาก :นักศึกษา . . . เมื่อ : 20/03/2014 ยังไม่ตอบ ]
    การรับปริญญาบัตรสำเร็จการศึกษา รุ่น2551 . . .[ จาก :นายจิตติพงษ์ จั . . . เมื่อ : 19/03/2014 ยังไม่ตอบ ]
    วันลงทะเบียนเรียนชัมเมอร์ . . .[ จาก :เด็กปี2 . . . เมื่อ : 18/03/2014 ยังไม่ตอบ ]
    ป. บัณฑิตวิชาชีพครู . . .[ จาก :นางสาวฉันทนา ค . . . เมื่อ : 18/03/2014 ยังไม่ตอบ ]
    ใบจบ . . .[ จาก :แอน . . . เมื่อ : 18/03/2014 ยังไม่ตอบ ]
    นางสาวรุ่งนภา ยะโส5611315045 . . .[ จาก :เกรดไม่ถึง1.60 . . . เมื่อ : 18/03/2014 ยังไม่ตอบ ]
    การแก I . . .[ จาก :ภรณ์ฤดี . . . เมื่อ : 17/03/2014 ยังไม่ตอบ ]
    รบกวนสอบถามเรื่องระเบียบการค่าศึกษาหน่อยครับ . . .[ จาก :พิชิต เสนาชัย . . . เมื่อ : 15/03/2014 ยังไม่ตอบ ]
    ผลการแก้ I . . .[ จาก :สาลินี พัฒนวงศ์ . . . เมื่อ : 14/03/2014 ยังไม่ตอบ ]
    เกรด . . .[ จาก :นางสาวรุ่งนภา . . . เมื่อ : 13/03/2014 ยังไม่ตอบ ]
    นักศึกษาปี2สามารถลงสัมเมอได้ไหมค่ะ . . .[ จาก :ภัทชา เศษระนำ . . . เมื่อ : 11/03/2014 ยังไม่ตอบ ]
    ฝ่ายทะเบียน . . .[ จาก :นักศึกษา . . . เมื่อ : 11/03/2014 ยังไม่ตอบ ]
    เรียนครูเพิ่ม . . .[ จาก :นางสาวชุติมา บุ . . . เมื่อ : 11/03/2014 ยังไม่ตอบ ]
หน้าที่ =>  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] ...  กำลังแสดงหน้าที่ 4
 

Fatal error: Call to a member function close() on a non-object in c:\Apache\htdocs\oasis\board_ask.php on line 225