คำถามทั้งหมด
    ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนออนไลนื . . .[ จาก :จารุวรรณ . . . เมื่อ : 23/06/2014 ยังไม่ตอบ ]
    เกรด . . .[ จาก :นักศึกษา . . . เมื่อ : 23/06/2014 ยังไม่ตอบ ]
    การลงวิชาเลือกเสรี . . .[ จาก :นาย อนุวัฒน์ ป . . . เมื่อ : 22/06/2014 ยังไม่ตอบ ]
    การค้างค่าเทอม . . .[ จาก :kanggg . . . เมื่อ : 20/06/2014 ยังไม่ตอบ ]
    ไม่ส่งวุฒิการศึกษา . . .[ จาก :วรางคณา พลายด้ว . . . เมื่อ : 20/06/2014 ยังไม่ตอบ ]
    การถูกรีไทล์ . . .[ จาก :นางสาวโสถิตา ม . . . เมื่อ : 19/06/2014 ยังไม่ตอบ ]
    การสมัครเข้าเรียน . . .[ จาก :อุทุมพร ทองเทพ . . . เมื่อ : 19/06/2014 ยังไม่ตอบ ]
    รหัสผ่านเข้าลงทะเบียน . . .[ จาก :กศบป 57 . . . เมื่อ : 19/06/2014 ยังไม่ตอบ ]
    การเทียบโอนหน่วยกิจ/ยกเว้นการเรียน . . .[ จาก :อนุชา เม่งช่วย . . . เมื่อ : 19/06/2014 ยังไม่ตอบ ]
    ใบผ่านการอบรมปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้นใช้สมัค . . .[ จาก :พิมภารัตน์ รหัส . . . เมื่อ : 18/06/2014 ยังไม่ตอบ ]
    วันที่ขอสำเร็จการศึกษา . . .[ จาก :เจนจิรา . . . เมื่อ : 13/06/2014 ยังไม่ตอบ ]
    ตาราางเรียนได้วันไหนครับ . . .[ จาก :นักศึกษาปี่ที่1 . . . เมื่อ : 11/06/2014 ยังไม่ตอบ ]
    ใบผ่านการอบรมปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้นใช้สมัค . . .[ จาก :นักศึกษา รหัส 5 . . . เมื่อ : 11/06/2014 ยังไม่ตอบ ]
หน้าที่ =>  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] ...  กำลังแสดงหน้าที่ 4
 

Fatal error: Call to a member function close() on a non-object in c:\Apache\htdocs\oasis\board_ask.php on line 225