หัวข้อข่าวประกาศประกาศเมื่อ
ประกาศ แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ...19  เม.ย. 2562
ประกาศ การรับเอกสารหลักฐานการสำเร็จการศึกษา (Transcript) ระบุวันสำเร็จ...17  เม.ย. 2562
ประกาศ แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ดำเนินการสอบคัดเลือกศึกษาภาค...6  เม.ย. 2562
ประกาศ ให้มีการเรียนการสอนนอกชั้นเรียนปกติ วันอังคารที่ 9 เมษายน 25626  เม.ย. 2562
กำหนด การลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 3/2561 สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป....29  มี.ค. 2562
ประกาศ ผลการพิจารณาคำร้องนักศึกษาขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาค (เพิ่มเติ...27  มี.ค. 2562
ประกาศ แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ดำเนินการสอบคัดเลือกศึกษาภาค...21  มี.ค. 2562
ประกาศ ผลการพิจารณาคำร้องนักศึกษาขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาค (เพิ่มเติ...19  มี.ค. 2562
ประกาศ วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษในปี 256218  มี.ค. 2562
ประกาศ แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกศึกษาภาคปกติ ตามเกณฑ์การรับน...17  มี.ค. 2562
ประกาศ การรับเอกสารหลักฐานการสำเร็จการศึกษา (Transcript) ระบุวันสำเร็จ...16  มี.ค. 2562
ประกาศ ผลการพิจารณาคำร้องนักศึกษาภาคปกติ ขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาค(เ...16  มี.ค. 2562
ประกาศ ผลการพิจารณาคำร้องนักศึกษาภาคปกติ ขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาค(เ...20  ก.พ. 2562
ประกาศ การรับเอกสารหลักฐานการสำเร็จการศึกษา (Transcript) ระบุวันสำเร็จ...20  ก.พ. 2562
ประกาศ ผลการพิจารณาคำร้องนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.)และภาคปกติ ขอสอบเนื่อ...8  ก.พ. 2562
ประกาศ ผลการพิจารณาคำร้องนักศึกษาภาคปกติ ขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาค ภ...2  ก.พ. 2562
ประกาศ แนวปฏิบัติการขอสำเร็จการศึกษานักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป...14  ม.ค. 2562
ประกาศ แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ดำเนินการสอบคัดเลือกศึกษาภาค...14  ม.ค. 2562
ประกาศ หยุดการเรียนการสอน และการสอนชดเชยสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึ...8  ม.ค. 2562
ประกาศ กำหนดการส่งผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคพิเศษ(กศ.บป.) และบัณฑิต...27  ธ.ค. 2561
  อ่านข่าวทั้งหมด