เรื่อง :  ประกาศ แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบปลายภาค ภาคพิเศษ(กศ.บป.) ภาคการศึกษาที่ 1/2565
  ประกาศเมื่อ :  3  พฤศจิกายน  2565
รายละเอียดข่าวประกาศ :

ประกาศ แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบปลายภาค ภาคพิเศษ(กศ.บป.) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 สอบวันที่ 12-13 และ 19 พฤศจิกายน 2565 คำสั่งแนบท้ายฉบับนี้
  เอกสารประกอบ :    542_Document.pdf