เรื่อง :  ประกาศ เปลี่ยนแปลงวันหยุดนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2565
  ประกาศเมื่อ :  24  ธันวาคม  2565
รายละเอียดข่าวประกาศ :

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศเรื่อง กำหนดการเรียนการสอน(ปฏิทินวิชาการ) ภาคการศึกษาที่ 2/2565 ไปแล้วนั้น เนื่องด้วยมีข้อผิดพลาด จึงประกาศเปลี่ยนแปลงวันหยุดนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2565 ตามประกาศแนบท้ายฉบับนี้
  เอกสารประกอบ :    547_Document.pdf