เรื่อง :  ประกาศ งดการเรียนการสอน วันที่ 13 และ 20 มกราคม พ.ศ.2566
  ประกาศเมื่อ :  26  ธันวาคม  2565
รายละเอียดข่าวประกาศ :

ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดปฏิทินการรับสมัครรอบ 2 Quota NSTRU ปีการศึกษา 2566 ไปแล้ว เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและไม่กระทบต่อการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยจึงงดการเรียนการสอน ในวันที่ วันที่ 13 และ 20 มกราคม พ.ศ.2566 และมีการเรียนการสอนชดเชย ตามประกาศแนบท้ายฉบับนี้
  เอกสารประกอบ :    548_Document.pdf