เรื่อง :  ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาระบบ แสง สี เสียง พิธีเปิดการจัดนิทรรศการแสดงผลงานและสรุปการดำเนินงานโครงการ U2T For BCG
  ประกาศเมื่อ :  1  กุมภาพันธ์  2566
รายละเอียดข่าวประกาศ :

ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาระบบแสง สี เสียง พิธีเปิดการจัดนิทรรศการแสดงผลงานและสรุปผลการดำเนินงานโครงการ U2T For BCG จำนวน 1 รายการ
  เอกสารประกอบ :    554_Document.pdf