เรื่อง :  ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาโครงสร้างและการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน และสรุปการดำเนินงานโครงการ U2T For BCG
  ประกาศเมื่อ :  1  กุมภาพันธ์  2566
รายละเอียดข่าวประกาศ :

ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาโครงสร้างและการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน และสรุปการดำเนินงานโครงการ U2T For BCG จำนวน 1 รายการ
  เอกสารประกอบ :    555_Document.pdf