เรื่อง :  ประกาศ แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบปลายภาค ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2565
  ประกาศเมื่อ :  13  มีนาคม  2566
รายละเอียดข่าวประกาศ :

ประกาศ แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบปลายภาค ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2565 สอบวันที่ 27-31 มีนาคม และ 3-5 เมษายน 2566 เวลา 08.30-16.00 น. คำสั่งแนบท้ายฉบับนี้
  เอกสารประกอบ :    558_Document.pdf