เรื่อง :  กำหนด การเรียนการสอน การลงทะเบียน (ปฏิทินวิชาการ) ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ(กศ.บป.) ภาคการศึกษาที่ 3/2565
  ประกาศเมื่อ :  25  มีนาคม  2566
รายละเอียดข่าวประกาศ :

กำหนดการเรียนการสอน การลงทะเบียน (ปฏิทินวิชาการ) ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ(กศ.บป.) ภาคการศึกษาที่ 3/2565
  เอกสารประกอบ :    560_Document.pdf