เรื่อง :  ประกาศ แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบปลายภาค ภาคพิเศษ(กศ.บป.) ภาคการศึกษาที่ 3/2565
  ประกาศเมื่อ :  3  กรกฎาคม  2566
รายละเอียดข่าวประกาศ :

ประกาศ แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบปลายภาค ภาคพิเศษ(กศ.บป.) ภาคการศึกษาที่ 3/2565 สอบวันที่ 9 และ 15-16 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30-16.00 น. คำสั่งแนบท้ายฉบับนี้
  เอกสารประกอบ :    578_Document.pdf