เรื่อง :  ประกาศ เปลี่ยนแปลงสัปดาห์การเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.)และภาคปกติช่วงงานรับปริญญาบัตร
  ประกาศเมื่อ :  17  สิงหาคม  2566
รายละเอียดข่าวประกาศ :

เปลี่ยนแปลงสัปดาห์การเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาตามประกาศแนบท้ายนี้
  เอกสารประกอบ :    585_Document.pdf