เรื่อง :  ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567
  ประกาศเมื่อ :  24  สิงหาคม  2566
รายละเอียดข่าวประกาศ :

ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2567
  เอกสารประกอบ :    00585_Document.pdf