เรื่อง :  ประกาศ หยุดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) วันที่ 14-15 ตุลาคม 2566
  ประกาศเมื่อ :  12  กันยายน  2566
รายละเอียดข่าวประกาศ :

ประกาศ หยุดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) วันที่ 14-15 ตุลาคม 2566 ตามประกาศแนบท้ายฉบับนี้
  เอกสารประกอบ :    588_Document.pdf