เรื่อง :  ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2566
  ประกาศเมื่อ :  1  ตุลาคม  2566
รายละเอียดข่าวประกาศ :

ประกาศ แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2566 สอบวันที่ 9-12 และ 16-20 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30-16.00 น. คำสั่งแนบท้ายฉบับนี้
  เอกสารประกอบ :    593_Document.pdf