เรื่อง :  ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตรวจกระดาษคำตอบ
  ประกาศเมื่อ :  26  ตุลาคม  2566
รายละเอียดข่าวประกาศ :

ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตรวจกระดาษคำตอบ จำนวน 1 เครื่อง
  เอกสารประกอบ :    596_Document.pdf