เรื่อง :  ประกาศ งดการเรียนการสอน วันที่ 26 มกราคม 2567 และให้มีการเรียนการสอนชดเชยในวันที่ 31 มกราคม 2567
  ประกาศเมื่อ :  11  มกราคม  2567
รายละเอียดข่าวประกาศ :

ตามประกาศแนบท้ายฉบับนี้
  เอกสารประกอบ :    603_Document.pdf