เรื่อง :  ประกาศ งดการเรียนการสอน วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 และให้มีการเรียนการสอนชดเชยในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567
  ประกาศเมื่อ :  11  มกราคม  2567
รายละเอียดข่าวประกาศ :

ตามประกาศแนบท้ายฉบับนี้
  เอกสารประกอบ :    604_Document.pdf