เรื่อง :  ประกาศ เปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดการเรียนการสอน (ปฏิทินวิชาการ) วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 (วันราชภัฏ)
  ประกาศเมื่อ :  26  มกราคม  2567
รายละเอียดข่าวประกาศ :

มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นวันราชภัฏ โดยกำหนดให้คณาจารย์และนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรม ตามประกาศแนบท้ายฉบับนี้
  เอกสารประกอบ :    606_Document.pdf