เรื่อง :  ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2566
  ประกาศเมื่อ :  18  มีนาคม  2567
รายละเอียดข่าวประกาศ :

ประกาศ แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2566 สอบวันที่ 25-29 มีนาคม และ 1-3 เมษายน 2567 เวลา 08.30-16.00 น. คำสั่งแนบท้ายฉบับนี้
  เอกสารประกอบ :    613_Document.pdf