เรื่อง :  ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบปลายภาคนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) ภาคการศึกษาที่ 2/2566
  ประกาศเมื่อ :  1  เมษายน  2567
รายละเอียดข่าวประกาศ :

ประกาศ แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบปลายภาคนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) ภาคการศึกษาที่ 2/2566 สอบวันที่ 7 ,20-21 เมษายน 2567 เวลา 08.30-16.00 น. คำสั่งแนบท้ายฉบับนี้
  เอกสารประกอบ :    614_Document.pdf