เรื่อง :  กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
  ประกาศเมื่อ :  16  กุมภาพันธ์  2552
รายละเอียดข่าวประกาศ :

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอแจ้งกำหนดการและประกาศรายชื่อ บัณฑิต ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ดังไฟล์เอกสารที่แนบมากับประกาศนี้
  เอกสารประกอบ :    1234082372_063175700.doc