เรื่อง :  ประกาศ ให้มีการเรียนการสอนตามปกติสำหรับนักศึกษาภาคปกติ วันที่ 24 25 และ 27 ตุลาคม 2560
  ประกาศเมื่อ :  6  ตุลาคม  2560
รายละเอียดข่าวประกาศ :

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชได้กำหนดการเรียนการสอน (ปฏิทินวิชาการ) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ลงวันที่ 13 กันยายน 2560 ไปแล้วนั้น คณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่ 26 ตุลาคม 2560 เป็นวันหยุดราชการเพียงวันเดียว

เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยจึงขอเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนและให้มีการเรียนการสอนชดเชย ตามประกาศแนบท้ายฉบับนี้อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก:  ***1507263034_042983400.pdf