เรื่อง :  การสมัครนักเรียนนักศึกษาเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตามเกณฑ์การรับนักศึกษาระบบ TCAS ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 Portfolio
  ประกาศเมื่อ :  7  ตุลาคม  2560
รายละเอียดข่าวประกาศ :

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชจะประกาศรับสมัครนักเรียนนักศึกษาเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตามเกณฑ์การรับนักศึกษาระบบ TCAS ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 Portfolio มหาวิทยาลัยจึงเปิดรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ตามประกาศแนบท้ายประกาศฉบับบนี้...

  เอกสารประกอบ :    380_Document.pdf