เรื่อง :  ประกาศ ผลการพิจารณาคำร้องนักศึกษา ขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2559 (กรณีเอกสารตกหล่น)
  ประกาศเมื่อ :  12  ตุลาคม  2560
รายละเอียดข่าวประกาศ :

ตามที่นักศึกษาภาคปกติขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2559 ได้ยื่นคำร้องขอสอบย้อนหลังเนื่องจากขาดสอบปลายภาค (กรณีเอกสารตกหล่น)

บัดนี้คณะกรรมการวิชาการระดับคณะได้พิจารณาคำร้องดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังประกาศและรายชื่อแนบท้ายนี้อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก:  ***1507793211_020637500.pdf