เรื่อง :  ประกาศ ให้มีการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา ในวันที่ 4 และ 6 ธันวาคม 2560 ภาคการเรียนที่ 1/2560
  ประกาศเมื่อ :  20  ตุลาคม  2560
รายละเอียดข่าวประกาศ :

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ จะมีการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และมีการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศให้มีการสอนชดเชย ตามประกาศแนบท้ายฉบับนี้อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก:  ***1508473400_036380900.pdf