เรื่อง :  ประกาศ เปลี่ยนแปลงวันกำกับการสอบนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษา 1/2560
  ประกาศเมื่อ :  12  ธันวาคม  2560
รายละเอียดข่าวประกาศ :

เรียน กรรมการกำกับการสอบทุกท่าน เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงวันสอบ จึงทำให้มีการเปลี่ยนแปลงวันสอบด้วย

ตามประกาศแนบท้าย ฉบับนี้อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก:  ***1513065947_000562600.pdf