เรื่อง :  ไม่ได้เสียค่าเทอม
  ถามโดย / เมื่อ :  นาย ทัพรัตน์ สังข์เพชร   [ 9  มิถุนายน  2558 ]

absmiddle  คำตอบ

หากนักศึกษาไม่จ่ายค่าเทอม เกรดจะไม่ออกน่ะครับ แล้วต้องลงเรียนใหม่ครับ...

แต่ก่อนอื่นให้ติดต่อ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อบอกเล่าถึงเหตุผลและขออนุญาติชำระค่าเงินลงทะเบียนเรียนก่อน น่าจะเป็นทางออกที่ดีกว่าน่ะครับ...

ตอบโดย :  NAYNUM