เรื่อง :  คือผมตรวจสอบตารางสอบไม่ได้ครับ
  ถามโดย / เมื่อ :  ทำไหมไม่มีตารางสอบ 3/2557   [ 12  มิถุนายน  2558 ]

absmiddle  คำตอบ

ให้นักศึกษาตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนและการชำระเงินได้ที่ กลุ่มงานประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 9 โดยตรงเพื่อหาสาเหตุครับ...

ตอบโดย :  NAYNUM