เรื่อง :  เกรงจะมีผู้แอบอ้างว่าจบการศึกษาและทำหลักฐานเท็จมาสมัครงาน
  ถามโดย / เมื่อ :  ผู้ได้รับผลกระทบ   [ 19  มิถุนายน  2558 ]

absmiddle  คำตอบ

หากเป็นใบปริญญาบัตรที่ออกให้จากทางมหาวิทยาลัยนั้น นักศึกษาทุกคนจะได้รับก็ต่อเมื่อ ผ่านการอนุมัติจากสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยเท่านั้นครับ...

ตอบโดย :  NAYNUM