เรื่อง :  กำหนดลงทะเบียนนักศึกษา
  ถามโดย / เมื่อ :  คัทลียา อยู่ขำ   [ 19  มิถุนายน  2558 ]

absmiddle  คำตอบ

หากนักศึกษาได้ทำการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาไว้แล้ว ก่อนดำเนินการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไป ให้ดำเนินการขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาก่อน จากนั้นก็ดำเนินการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ได้ตามปกติครับ...

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : กลุ่มงานทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร. 075-392-043

ตอบโดย :  NAYNUM