เรื่อง :  การพ้นสภาพนักศึกษา
  ถามโดย / เมื่อ :  Titima   [ 7  กรกฎาคม  2560 ]

absmiddle  คำตอบ

ตรวจสอบสภาพนักศึกษาได้ที่ : http://regis.nstru.ac.th/regis_web2016/student_status.php

ตอบโดย :  BURHAN_MAN