เรื่อง :  ไม่ได้ชำระค่าเทอม
  ถามโดย / เมื่อ :  นาย เฉลิมพร ทองขาว   [ 18  กันยายน  2560 ]

absmiddle  คำตอบ

ติดต่อเคาเตอร์เซอร์วิส สำนักส่งเสริมฯ อาคาร 9 ดำเนินการก่อนถึงวันสอบ โดยด่วน

ตอบโดย :  BURHAN_MAN