บริการข้อมูล  :  ตรวจสอบตารางสอบรายบุคคล

ภาคการศึกษาที่ /    ระบุรหัสนักศึกษา =>

----------------------------------------------------------------- มีผู้เข้าตรวจสอบข้อมูลแล้ว   10647   ครั้ง -----------------------------------------------------------------

! ! มีปัญหาเรื่องตารางสอบ กรุณาติดต่อ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ก่อนถึงวันสอบ! !

 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 9)    โทร./แฟ็กซ์ 075-392043
Copyright © 2012-2014 All Rights Reserved.