ระบบรับสมัคร ปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ บันทึกข้อมูลรายงานตัว รอบ 3 Admission ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565
ติดต่อบริการ ปีการศึกษา 2564
ประกาศ พิมพ์ใบรายงานตัวเป็นนักศึกษาและรับรหัสนักศึกษา ภาคปกติ รอบ 1 ปีการศึกษา 2565 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ <br>รอบ  2-1 โควตา และ2-2 ภาคีภาคใต้ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565