เรื่อง :  ประกาศ รายชื่อผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) ประจำปีการศึกษา 2565
  ประกาศเมื่อ :  12  พฤษภาคม  2566
รายละเอียดข่าวประกาศ :

ประกาศรีไทร์นักศึกษาภาค กศ.บป. ประจำปีการศึกษา 2565 นักศึกษาสามารถรับค่าประกันคืนได้ที่งานการเงิน ไม่เกิน 180 วัน ตั้งแต่วันที่ประกาศรีไทร์
ตามสถานภาพในระบบนี้
ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา