ระบบสารสนเทศสำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ชื่อผู้ใช้ระบบ :

รหัสผ่าน :

 ดาวน์โหลด  ดาวน์โหลดคู่มือการส่งเกรดออนไลน์ ที่นี่ !!
  [1] วีดีโอการดาวน์โหลดใบส่งเกรด
  [2] วีดีโอสาธิตการกรอกผลการเรียนในใบส่งเกรด
  [3] วีดีโอสาธิตการส่งใบส่งเกรด และตรวจสอบผลการประมวลผล
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
อาคารพรหมโยธี   หมู่ที่ 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280