Academic Promotion and Registration Office
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  ปฏิทินวิชาการ
  ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร
  ระบบบริการอาจารย์ (OATIS)
  ระบบบริการนักศึกษา (OASIS)
  บริการข้อมูลสำนัก
  ใบติดหน้าซองข้อสอบ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง
  แบบฟอร์มโครงสร้างหลักสูตร
  ค้นหาคำอธิบายรายวิชา
  ตรวจสอบผลการเรียน
  ตรวจตารางสอบรายบุคคล
  ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
  คำนวณการรีเกรด
  ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา
  หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  งานสหกิจศึกษา


 
ติชมบุคลากร


 หัวข้อคำถามผู้ถามวันเดือนปี
กำหนดลงทะเบียนนักศึกษาคัทลียา อยู่ขำ19  มิ.ย. 2558
เกรงจะมีผู้แอบอ้างว่าจบการศึกษาและทำหลักฐานเท็จมาสมัครงานผู้ได้รับผลกระท...19  มิ.ย. 2558
กยศนักศึกษาปี5618  มิ.ย. 2558
สมัครเรียน ป.บัณฑิตนางลดารมณ์ กัง...15  มิ.ย. 2558
คือผมตรวจสอบตารางสอบไม่ได้ครับทำไหมไม่มีตาราง...12  มิ.ย. 2558
ไม่ได้เสียค่าเทอมนาย ทัพรัตน์ สั...9  มิ.ย. 2558
การลงทะเบียนออนไลน์นักศึกษาปีที่4 8  มิ.ย. 2558
การลงทะเบียนรียนซัมเมอนายวันชนะ ธานีร...4  มิ.ย. 2558
คำร้องขอจบการศึกษาวรุฒ โต๊ะหลี4  มิ.ย. 2558
การชำระค่าเทอมย้อนหลังธนาวุฒิ ธนากรรฐ...1  มิ.ย. 2558
การเรียนต่อศราวุธ มณีฉาย29  พ.ค. 2558
กยศ.ศิริขวัญ สำลี9  เม.ย. 2558
การขอเปลี่ยนรหัสผ่านปาณิศา แก้วจิต...11  มี.ค. 2558
การที่เราจะขอใบรับรองเกรต 7 เทอมก่อนจะได้หรือไมหนูเมย์10  มี.ค. 2558
กรณีที่ปลายทางส่งของมาให้ทางไปรษณีย์แต่เราระบุว่าที่มหาลัย นางสาวสุมาลี สห...5  มี.ค. 2558
  ตั้งคำถามใหม่        อ่านคำถามทั้งหมด 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร/แฟ็กซ์ 075-392043
© Copyright 2014-2018 All Rights Reserved.
E-mail : nattawoot_won@nstru.ac.th