หน้าหลัก ลงทะเบียนฝึกปฏิบัติงาน นักศึกษาเข้าสู่ระบบ ผู้ดูแลระบบ
 
รายการเมนู
รายการเมนู
 
 
 

 
เยี่ยมชมครั้งที่ 034967
ประโยชน์ของหน่วยงาน/สถานประกอบการที่จะได้รับ
 
ประโยชน์ของหน่วยงาน/สถานประกอบการที่จะได้รับ
ประโยชน์ของหน่วยงาน/สถานประกอบการที่จะได้รับ
 
 
  1. เกิดความร่วมมือทางวิชาการและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสถาบันการศึกษา
  2. เป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพพจน์ที่ดีขององค์กรในด้านการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาและช่วยพัฒนาบัณฑิตของชาติ
  3. มีนักศึกษาที่มีความพร้อมทางด้านวิชาการในระดับหนึ่งช่วยปฏิบัติงาน เป็นระยะเวลานาน 4 เดือน
  4. พนักงานประจำ มีผู้ช่วยในการปฏิบัติงาน ทำให้มีเวลามากขึ้นที่จะปฏิบัติหน้าที่อื่นที่สำคัญกว่า
  5. มีโอกาสคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเป็นพนักงานประจำในอนาคต โดยไม่จำเป็นต้องมีการทดลองงาน
  6. ลดอัตราการเปลี่ยนงานและลดต้นทุนการฝึกอบรมพนักงานใหม่
 
 

โครงการสหกิจศึกษา   Co - operative Education
อาคาร 9    ชั้น 1    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช    เลขที่ 1 ม.4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280
โทร 0-9908-8101, 0-4051-4769, 0-4184-9123, 0-4054-1913    Fax : 0-7537-7440