หน้าหลัก ลงทะเบียนฝึกปฏิบัติงาน นักศึกษาเข้าสู่ระบบ ผู้ดูแลระบบ
 
รายการเมนู
รายการเมนู
 
 
 

 
เยี่ยมชมครั้งที่ 034972
กระบวนการฝึกปฏิบัติงานตามโครงการสหกิจศึกษา
 
กระบวนการฝึกปฏิบัติงานตามโครงการสหกิจศึกษา
กระบวนการฝึกปฏิบัติงานตามโครงการสหกิจศึกษา
 
 
  1. อาจารย์ประจำหลักสูตรแนะนำ
  2. อาจารย์และนักศึกษาประสานหน่วยงานสถานประกอบการที่จะไปฝึกปฏิบัติงาน
  3. รับสมัครนักศึกษาเข้าโครงการสหกิจศึกษา
  4. ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา
  5. หน่วยงาน/สถานประกอบการ รับนักศึกษาให้ปฏิบัติงานเสมือนลูกจ้างชั่วคราว
  6. นักศึกษาส่งแบบประเมินผลต่างๆ ตามกำหนดเวลา
  7. การนิเทศและประเมินผล
  8. รายงานตัวจากการฝึกปฏิบัติงานและปัจฉิมนิเทศ แลกเปลี่ยนประสบการณ์
  9. สรุปผลการปฏิบัติงานป่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์
 
 

โครงการสหกิจศึกษา   Co - operative Education
อาคาร 9    ชั้น 1    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช    เลขที่ 1 ม.4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280
โทร 0-9908-8101, 0-4051-4769, 0-4184-9123, 0-4054-1913    Fax : 0-7537-7440