หน้าหลัก ลงทะเบียนฝึกปฏิบัติงาน นักศึกษาเข้าสู่ระบบ ผู้ดูแลระบบ
 
รายการเมนู
รายการเมนู
 
 
 

 
เยี่ยมชมครั้งที่ 034966
ลักษณะการปฏิบัติงานกับสหกิจศึกษา
 
ลักษณะการปฏิบัติงานกับสหกิจศึกษา
ลักษณะการปฏิบัติงานกับสหกิจศึกษา
 
 
  1. เสมือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  2. มีหน้าที่รับผิดชอบงานที่แน่นอน (งานมีคุณภาพ)
  3. ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการ
  4. ทำงานเต็มเวลา (Full Time)
  5. ระยะเวลาปฏิบัติงานเต็ม 1 ภาคการศึกษา (16 สัปดาห์หรือ 4 เดือน)
  6. มีค่าตอบแทนตามสมควร
 
 

โครงการสหกิจศึกษา   Co - operative Education
อาคาร 9    ชั้น 1    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช    เลขที่ 1 ม.4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280
โทร 0-9908-8101, 0-4051-4769, 0-4184-9123, 0-4054-1913    Fax : 0-7537-7440